Tri priznanja iz Brda v osrčje Prlekije

Pod vzornim in predanim vodstvom direktorice Marjetke Kastner, mag. poslovnih ved in njenih sodelavk in sodelavcev je v realizaciji Life Learning Academia potekal v začetku junija 2015 drugi, dva dni trajajoči akademsko gospodarski kongres – AEC 2015 na Brdu pri Kranju.
 

Prvega dne so se v dopoldanskem času predstavili preko intervjujev ambasadorji znanj. Sledilo je predavanje »Vidiki povezovanja znanj v šolstvu« ter predstavitev dobrih praks povezovanja znanj v organizacijah. Za goste je bil še organiziran ogled posestva Brdo in gradu. Sledila je svečana otvoritev gala večernega dogodka z akademsko gospodarskim kongresom vključno s podelitvijo imenovanj ter priznanj, kateremu je sledilo ustvarjalno druženje še dolgo v večerne ure. Drugi dan so si udeleženci ogledali podjetja v Ljubljani, ki spadajo v skupino Učečih se organizacij. Sledil je ogled mesta Ljubljana in ogled mestne hiše s sprejemom.

Tako so udeleženci že drugič skupaj povezovali znanja. Prizadevanja Life Learning Academia je bilo prepoznano tudi preko meja Slovenije in tako od sedaj skupaj povezujejo svet. Na dogodku so bili imenovani novi ambasadorji znanj iz Slovenije, Indije, Šri Lanke, Armenije, Malte, Srbije, Hrvaške, ZDA, Avstrije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Južne Afrike in Iraka. Ambasadorji znanj so posamezniki, s katerimi bomo v prihodnosti ne samo delili in nadgrajevali znanja, temveč tudi tako ali drugače sodelovali. Imenovanje sta podeljevali častna gostja, ministrica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije dr. Anja Kopač Mrak in direktorica Life Lerning Academia Marjetka Kastner, mag. posl. ved. Organizator je tudi poskrbel za pravi umetniški, multimedijski kulturni program, izdana je bila tudi prva številka lične publikacije Moč znanja, kjer je na peti strani članek o mentorskem izobraževanju in prispevek prleške udeleženke.

 

V minulem obdobju so bili zabeleženi izjemni dosežki, katerih avtorji so prejeli priznanja Referenca, Mentor in Internacional koordinator znanj. Priznanja Referenca so podelili na glavnem prireditvenem odru že lani imenovani slovenski ambasadorji znanj. Tako je ambasadorka znanj mag. Olga Karba podelila priznanje Referenca Nini Stegmüller, mag. psih. za opravljeno obsežno raziskovalno delo Analiza rezultatov ankete med mladimi, za njeno uspešno opravljeno magistrsko delo ter za uspešno večletno programsko-projektno vodenje mladinskega in družinskega centra Sožitje, katerega dejavnost podpirata tudi Urad RS za mladino in MDDSZ in enake možnosti. Priznanja Mentor je podeljeval mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje in šport. Prejela ga je tudi prizadevna mentorica MCP-PC NVO, so.p. Jana Plavec, dipl. socialna delavka z opravljenim strokovnim izpitom in večletnimi delovnimi izkušnjami na področju socialnega varstva. Vsem, ki so uspešno prestali ali pa se šele vpisali v postopek certificiranja, pa je priznanje za Učečo se organizacijo – Learning Brand podelila priznanja predsednica Učečih se organizacij mag. Andreja Jernejčič Vizjak.

Na območju ljutomerske lokalne skupnosti posamezne NVO in občinski javni zavodi z nenehno podporo in vzpodbujanjem neposrednega občinskega vodstva izvajajo sistematična neformalna izobraževanja za mlade in ostale zainteresirane občane skozi daljšo časovno obdobje za različna vsebinska področja in ker Ljutomer vzpostavlja brezplačno Učno točko je na oder bila povabljena ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je v imenu lokalne skupnosti kot celote prejela priznanje za Učečo se organizacijo. Ljutomerska županja je ob tej priložnosti povabila predstavnice Life Lerning Academia da ob bližajočem se občinskem prazniku obiščejo Prlekijo ter s svojim smelim in prodornim projektom seznanijo neposredno tudi tukajšnje gospodarstvenike in ostalo zainteresirano javnost, uspešno pa je vzpostavila tudi kontakte z nekaterimi vplivnimi gospodarstveniki iz tujine in Slovenije.

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail”]

Rudi Stegmüller

The Austrian State awarded Dr. Akkan Suver with the Decoration of Honour in Gold.

The Austrian State awarded the “Decoration of Honour in Gold” To Dr. Akkan Suver, President of the Marmara Group Foundation.

Dr. Akkan Suver was awarded with the Decoration of Honour in Gold by the Austrian State during a ceremony held by President of Austria, Alexander Van der Bellen at the Austrian Embassy in Ankara.

Former Chancellor of Austria, Dr. Erhard Busek (1991-1995) also took part at the Ceremony. In his speech, Dr. Erhard Busek said that the Marmara Group Foundation is one of the widely-acclaimed and widely-known civil society organizations in Austria. Dr.Erhard Busek emphasized that he came here from Austria just for this Medal and he congratulated Dr. Akkan Suver on his success.

Dr. Ulrike Tilly, Ambassador of Austria to Ankara, presented the Medal to Dr. Akkan Suver and emphasized that Dr. Akkan Suver was honoured with this Medal because of his works that he put forth in the realms of peace and dialogue as a part of the civil society.

In his thank-you speech, Dr. Akkan Suver highlighted the importance the Austrian State places on the thought and philosophy of civil society and maintained that he received the medal on behalf of the Turkish civil society.

Several foreign mission chefs from Ankara and parliamentarians also attended the Ceremony.

Dimis Michaelides

Michaelidis Dimis   visited Rotary club Cyprus in september, where he presented his new book, called Y2.200K a chronicle (https://www.armidabooks.com/book/y2-200k/).

Dimis Michaelides

Michaelidis Dimis   visited Rotary club Cyprus in september, where he presented his new book, called Y2.200K a chronicle (https://www.armidabooks.com/book/y2-200k/).

The book is a fusion of Dimis Michaelides’ intelligent and creative writing and Umit Inatci’s visually stunning imagery. In the year Y2.050K, the Energia spacecraft begins its voyage to Proxima Centauri. As it travels, humanity progresses and regresses in leaps and bounds. At the forefront of the chronicle are the tensions between superstition and science, war and peace, democracy and dictatorship. Alien threats loom in the background. By the year 2.200K.

Besides being an author on innovation, creativity and leadership, Mr. Michaelidis is also a keynote speaker who has extensive international experience as a business executive and as a speaker in corporate and public events. You can check his works and books on the following link http://www.dimis.org/.

Lotrič opens the first metrology park in Slovenia

Lotrič odprl prvi meroslovni park v Sloveniji

Železniki, 23 October

Today, the Lotrič Metrology Group opened Slovenia’s first metrology park in Železniki, where various types of measurement equipment are presented. According to Group founder, Marko Lotrič, the park is a response to the fourth industrial revolution, the revolution that requires digitalisation of measurement equipment and procedures.

"Industry 4.0 requires mutual device communication, and this is also reflected in metrology,” explained Lotrič. At today’s opening of the metrology park, this was discussed by experts who presented knowledge and achievement in terms of Metrology 4.0.

Sixteen global measurement equipment providers and approximately 150 partners were invited to the park’s opening, which was primarily organised to support clients introducing new technology. Lotrič Metrology awarded Metrology Excellence Certificates to Gorenje Orodjarna, Revoz and Knauf Insulation for their investment in quality metrology equipment and corporate know-how.

The metrology park encompasses more than 1,000m2, where various types of measurement equipment are presented, including the company’s own products for the calibration of measurement equipment, which it started producing in 2015, after having established itself almost 25 years previously.

Three years ago, the company developed Exactum, a smart system for the automatic control of parameters, which today is used at more than 1,300 measurement points, including the Agency of the Republic of Slovenia for Commodity Reserves and as hospitals cold chains.

This year, Trames Unique was launched. This is a measurement device for product dimensions. ‘It is entirely tailored to customer need’, said project manager Maja Lotrič. The company had already produced six similar devices, and, in Železniki presented a device for Knauf Insulation, which is used to ensure correct material density during production; and a device to be used in Bosnia and Herzegovina for tape measure calibration.

‘New products are a response to client need’, said Marko Lotrič, adding that orders for their products have been increasing. Last year, the Group, which until recently consisted of nine companies, generated €5.2 million in revenue and nearly €500,000 in net profit. Last year, the Group gained a new member, SPM, a company that has been solving customer problems in the field of process and industrial automation for more than 20 years.

The Lotrič Metrology Group, whose parent company is Lotrič Meroslovje, will issue 85,000 certificates based on more than 4.2 million measurements this year. The Group has 130 measurement experts working in six countries, namely Slovenia, Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Austria and Croatia, where the Group has branches.

Lotrič Meroslovje is based in Selca, but the company ran out of space for expansion, so last year, acquired new premises, which had previously housed the Alples Exhibition Salon, in Železniki. At the moment, the value of the metrology park is estimated at €1.2 million, and the Group plans to implement building energy overhaul in the next two years, requiring investment of €500,000.

The development department will move to the new premises, and, in the future, the Group wants to establish an innovative environment in the building to provide an opportunity for employee and client education, as well as education for students and schoolchildren, in order to enhance good metrology practice in terms of Industry 4.0.

A prestigious award for our Ambassadors of Knowledge in Monaco

EY Entrepreneur Of The Year™ is a unique global program that recognizes entrepreneurial achievement among individuals and companies that demonstrate vision, leadership and success — and work to improve the quality of life in their communities, countries and around the world.

The EY Entrepreneur Of The Year™ program was established more than 30 years ago and today operates in more than 50 countries and 145 cities around the world.

Each country’s program culminates in the announcement of an overall national winner who then competes for the prestigious EY World Entrepreneur Of The Year™ Award.

Angelo Xuereb was just 16 years old when he told his father that he wanted to start a construction business. His father was unimpressed, preferring that his son become a bank manager. Angelo was adamant and went on to found AX Group in 1975, with an initial investment of just over US$500......

“Special consultative status UN” granted to IFIMES

IFIMES prejel »posebni posvetovalni status pri OZN«

Ljubljana/New York, 19. septembra 2018

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) je pridobil posebni posvetovalni status pri OZN v okviru Ekonomsko socialnega sveta (ECOSOC) pri Organizaciji Združenih narodov (OZN), ki je tretji najpomembnejši organ znotraj sistema OZN.

ECOSOC je glavni organ OZN za usklajevanje, pregled politik, politični dialog in priporočila o gospodarskih, socialnih in okoljskih vprašanjih ter za izvajanje mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev. Služi kot osrednji mehanizem za delovanje sistema OZN in njenih specializiranih agencij na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju, ki nadzira pomožne in strokovne organe. Je tudi osrednja platforma OZN za razmislek, razpravo in inovativno razmišljanje o trajnostnem razvoju. Ima 54 članov, ki jih Generalna skupščina OZN izvoli za triletno obdobje.

Posebni posvetovalni status pri OZN pomeni, da se organizacija s tem statusom lahko na različne načine dejavno vključi in sodeluje z ECOSOC-om in njegovimi pomožnimi organi, prav tako pa tudi s sekretariatom OZN, skladi, programi ter agencijami Združenih narodov. Tako lahko organizacija ECOSOC-u poda pisne predloge, pomaga pri oblikovanju dnevnega reda, poda mnenje, če jo za to zaprosi ECOSOC ali generalni sekretar OZN, in aktivno sodeluje pri oblikovanju politik z drugimi nevladnimi organizacijami v okviru Odbora za nevladne organizacije pri ECOSOC-u. Tudi generalni sekretar OZN lahko zahteva od organizacije, ki ima posebni posvetovalni status pri OZN, da pripravi določeno študijo ali analizo.

Direktorja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović in Bakhatyar Aljaf se zahvaljujeta vsem članom, Svetu in Svetovalnemu odboru inštituta, sponzorjem, donatorjem, medijem, javnosti in vsem, ki so sodelovali in podpirali inštitut pri njegovem dolgoletnem uspešnem delovanju, na podlagi katerega je IFIMES kot svojevrstno priznanje zasluženo pridobil posebni posvetovalni status pri OZN.

Ljubljana/New York, 19. septembra 2018

Director of IFIMES received a special achievement award

LJUBLJANA/BRDO PRI KRANJU, June 5, 2018

Directors of International institute for Middle East and Balkan Studies (IFIMES) Bakhatyar Aljaf and Assist. Prof. Zijad Bećirović had taken part at the Academic-Economic Congress (AEC) organized by Life Learning Academia (LLA) – an organization for the certification and management of expert and networking processes in the area of knowledge. They took part at the panel entitled “What to take from the past – Global aspects of organizations on the field of ethical and social responsibility”.

Academic-Economic Congress (AEC) organized by the LLA was also attended by numerous participants from different countries, who came from the world of science, business, academic communities and public life. The emphasis is on learning, knowledge and integration.

The directors took part at the ceremony where the honorary titles »Ambassador of knowledge« were given to renowned individuals in various fields. The guests were addressed by director of LLA Marjetka Kastner.

A certificate for learning organizations for 2018 was awarded to the International institute for Middle East and Balkan Studies (IFIMES), and was received by director Bakhatyar Aljaf.

At the end of the event the award for special achievements was handed over to director of IFIMES Assist. Prof. Zijad Bećirović.

Ljubljana, June 5, 2018

Vir: https://www.ifimes.org/

Dr. Edward de Bono celebrates his 85th anniversary

Famous philosopher and thinker Edward de Bono's 85th birthday ceremony took place in Malta under the patronage of Maltese President Marie-Louise Coleiro Preca. On behalf of the Marmara Group Foundation, Mrs. Müjgan Suver and Dr. Akkan Suver as well as Dr. de Bono's students from all over the world participated in the event.

President Marie-Louise Coleiro, who held the opening speech of Dr. de Bono's "New Forms of Governance" event, said that he created an opportunity for Malta.

News in local

 

As honorary speaker of the event, Dr. Akkan Suver, presented a paper entitled "Good servant, bad mentor". The speech was followed by Maltese businessman Angelo Xuereb's horizon tour on Dr. de Bono's thoughts. In the ceremonies held at the Historical Verdala Palace, Dr. Suver also talked about the suffering of war in terms of immigration in our region. During the two-day events, the importance of establishing the Ministry of Thought was emphasized.

 

      

Poslovil se je legendarni slovenski igralec Demeter Bitenc –prejemnik priznanja Senior Mentor

Lani maja je bil še takole ponosno z nami na Academic Economic Congresu n Brdu pri Kranju in pred časom, ko sva se srečala je bil poln načrtov za svoje poslanstvo mentorstva, saj je v številnih vlogah pridobil neprecenljive izkušnje.
V sedemdesetletni karieri je ustvaril več kot 230 gledaliških in filmskih vlog. Julija bi dopolnil 96 let. Zapustil nam je veliko in je dober zgled prihodnjim generacijam.  

 

Zlata listina Medkulturnega dialoga mednarodnega združenja Ambasadorji Beli galeb v roke Senior mentorju Life Learning Academije – Mag. Aswinu Kumar Shresthi.

Mag. Aswin Kumar Shrestha, častni generalni konzul Nepala v Sloveniji, po izobrazbi diplomirani inženir strojništva in magister vodenja in organizacije (MBA), je kulturne vrline Daljnega vzhoda prenesel v naše evropsko kulturno razmišljanje, še posebej slovensko, kjer je vsa leta vsestransko aktiven prav na medkulturnem soustvarjanju.

 

Aswin Kumar Shrestha