“Special consultative status UN” granted to IFIMES

IFIMES prejel »posebni posvetovalni status pri OZN«

Ljubljana/New York, 19. septembra 2018

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) je pridobil posebni posvetovalni status pri OZN v okviru Ekonomsko socialnega sveta (ECOSOC) pri Organizaciji Združenih narodov (OZN), ki je tretji najpomembnejši organ znotraj sistema OZN.

ECOSOC je glavni organ OZN za usklajevanje, pregled politik, politični dialog in priporočila o gospodarskih, socialnih in okoljskih vprašanjih ter za izvajanje mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev. Služi kot osrednji mehanizem za delovanje sistema OZN in njenih specializiranih agencij na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju, ki nadzira pomožne in strokovne organe. Je tudi osrednja platforma OZN za razmislek, razpravo in inovativno razmišljanje o trajnostnem razvoju. Ima 54 članov, ki jih Generalna skupščina OZN izvoli za triletno obdobje.

Posebni posvetovalni status pri OZN pomeni, da se organizacija s tem statusom lahko na različne načine dejavno vključi in sodeluje z ECOSOC-om in njegovimi pomožnimi organi, prav tako pa tudi s sekretariatom OZN, skladi, programi ter agencijami Združenih narodov. Tako lahko organizacija ECOSOC-u poda pisne predloge, pomaga pri oblikovanju dnevnega reda, poda mnenje, če jo za to zaprosi ECOSOC ali generalni sekretar OZN, in aktivno sodeluje pri oblikovanju politik z drugimi nevladnimi organizacijami v okviru Odbora za nevladne organizacije pri ECOSOC-u. Tudi generalni sekretar OZN lahko zahteva od organizacije, ki ima posebni posvetovalni status pri OZN, da pripravi določeno študijo ali analizo.

Direktorja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović in Bakhatyar Aljaf se zahvaljujeta vsem članom, Svetu in Svetovalnemu odboru inštituta, sponzorjem, donatorjem, medijem, javnosti in vsem, ki so sodelovali in podpirali inštitut pri njegovem dolgoletnem uspešnem delovanju, na podlagi katerega je IFIMES kot svojevrstno priznanje zasluženo pridobil posebni posvetovalni status pri OZN.

Ljubljana/New York, 19. septembra 2018