Tri priznanja iz Brda v osrčje Prlekije

Pod vzornim in predanim vodstvom direktorice Marjetke Kastner, mag. poslovnih ved in njenih sodelavk in sodelavcev je v realizaciji Life Learning Academia potekal v začetku junija 2015 drugi, dva dni trajajoči akademsko gospodarski kongres – AEC 2015 na Brdu pri Kranju.
 

Prvega dne so se v dopoldanskem času predstavili preko intervjujev ambasadorji znanj. Sledilo je predavanje »Vidiki povezovanja znanj v šolstvu« ter predstavitev dobrih praks povezovanja znanj v organizacijah. Za goste je bil še organiziran ogled posestva Brdo in gradu. Sledila je svečana otvoritev gala večernega dogodka z akademsko gospodarskim kongresom vključno s podelitvijo imenovanj ter priznanj, kateremu je sledilo ustvarjalno druženje še dolgo v večerne ure. Drugi dan so si udeleženci ogledali podjetja v Ljubljani, ki spadajo v skupino Učečih se organizacij. Sledil je ogled mesta Ljubljana in ogled mestne hiše s sprejemom.

Tako so udeleženci že drugič skupaj povezovali znanja. Prizadevanja Life Learning Academia je bilo prepoznano tudi preko meja Slovenije in tako od sedaj skupaj povezujejo svet. Na dogodku so bili imenovani novi ambasadorji znanj iz Slovenije, Indije, Šri Lanke, Armenije, Malte, Srbije, Hrvaške, ZDA, Avstrije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Južne Afrike in Iraka. Ambasadorji znanj so posamezniki, s katerimi bomo v prihodnosti ne samo delili in nadgrajevali znanja, temveč tudi tako ali drugače sodelovali. Imenovanje sta podeljevali častna gostja, ministrica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije dr. Anja Kopač Mrak in direktorica Life Lerning Academia Marjetka Kastner, mag. posl. ved. Organizator je tudi poskrbel za pravi umetniški, multimedijski kulturni program, izdana je bila tudi prva številka lične publikacije Moč znanja, kjer je na peti strani članek o mentorskem izobraževanju in prispevek prleške udeleženke.

 

V minulem obdobju so bili zabeleženi izjemni dosežki, katerih avtorji so prejeli priznanja Referenca, Mentor in Internacional koordinator znanj. Priznanja Referenca so podelili na glavnem prireditvenem odru že lani imenovani slovenski ambasadorji znanj. Tako je ambasadorka znanj mag. Olga Karba podelila priznanje Referenca Nini Stegmüller, mag. psih. za opravljeno obsežno raziskovalno delo Analiza rezultatov ankete med mladimi, za njeno uspešno opravljeno magistrsko delo ter za uspešno večletno programsko-projektno vodenje mladinskega in družinskega centra Sožitje, katerega dejavnost podpirata tudi Urad RS za mladino in MDDSZ in enake možnosti. Priznanja Mentor je podeljeval mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje in šport. Prejela ga je tudi prizadevna mentorica MCP-PC NVO, so.p. Jana Plavec, dipl. socialna delavka z opravljenim strokovnim izpitom in večletnimi delovnimi izkušnjami na področju socialnega varstva. Vsem, ki so uspešno prestali ali pa se šele vpisali v postopek certificiranja, pa je priznanje za Učečo se organizacijo – Learning Brand podelila priznanja predsednica Učečih se organizacij mag. Andreja Jernejčič Vizjak.

Na območju ljutomerske lokalne skupnosti posamezne NVO in občinski javni zavodi z nenehno podporo in vzpodbujanjem neposrednega občinskega vodstva izvajajo sistematična neformalna izobraževanja za mlade in ostale zainteresirane občane skozi daljšo časovno obdobje za različna vsebinska področja in ker Ljutomer vzpostavlja brezplačno Učno točko je na oder bila povabljena ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je v imenu lokalne skupnosti kot celote prejela priznanje za Učečo se organizacijo. Ljutomerska županja je ob tej priložnosti povabila predstavnice Life Lerning Academia da ob bližajočem se občinskem prazniku obiščejo Prlekijo ter s svojim smelim in prodornim projektom seznanijo neposredno tudi tukajšnje gospodarstvenike in ostalo zainteresirano javnost, uspešno pa je vzpostavila tudi kontakte z nekaterimi vplivnimi gospodarstveniki iz tujine in Slovenije.

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail”]

Rudi Stegmüller