Marlene Agius

Področje dela:Creativity, Well-Being and Leadership : Evaluating Inter – Relationships in the Workplace.

Mark Kogoj

Raznolikost strateških kultur držav EU kot izziv prihodnjemu razvoju SZVP

Luka Ažman

Področje dela: Magistrska naloga – Zasnova avtomatizirane strežne naprave za magnetenje in razmagnetenje