Nomi Hrast

2016

Referenca
Področje dela: Delo na projektih
Prejemnica REFERENCE 2016

Področje dela: Delo na projektih

Nomi Hrast iz Maribora je od nekdaj bila aktivna na veliko področjih. Trenutno obiskuje drugi letnik II. gimnazije v Mariboru (2014-), pred tem je obiskovala osnovno šolo Ludvika Pliberška Maribor (2005-2014). V času osnovnega šolanja je aktivno trenirala karate in se učila nemščino.

 

Aprila 2014 je postala predsednica Nacionalnega otroškega parlamenta, kjer sem je prvič srečala s politiko in mladinsko politično participacijo. Ker je v tem videla velik potencial, je po predaji funkcije aprila 2015 postala tudi članica upravnega odbora Mestnega mladinskega sveta Maribor (oktober 2015-). V enakem času je postala tudi članica ekipe Dijaške skupnosti Maribor, kjer organizirajo razne poučne, zabavne in športne dogodke za dijake. V oktobru 2015 je prav tako postala junior ambasadorka UNICEF-a. Piše tudi za šolski časopis Borec in dijaški časopis Dijaški Spekter.

 

V šoli aktivno obiskuje tudi klub za razmišljanje, kjer se učijo kreativnega razmišljanja ter kako ga uporabiti v vsakdanjem življenju. V sklopu Kluba za razmišljanje je decembra 2015 obiskala tudi Malto, kjer je spoznala Edwarda de Bona in obiskala Inštitut za kreativno razmišljanje in inovacije na Univerzi na Malti. Prav tako sodeluje na raznih izmenjavah, kjer spoznava nove kulture in njihovo življenje. V prostem času že 5 let piše raziskovalne naloge, v zadnjem času pa se osredotoča predvsem na šolstvo ter kako bi ga lahko izboljšali in s tem zagotovili boljšo prihodnost za mlade. Raziskuje že pet let, v lanskem letu je pripravila inovacijski predlog, kjer je inovirala nov predmet Poslovne in življenjske strategije za slovenske gimnazije. Letos je pripravila model spremembe sistema gimnazijskega izobraževanja v Sloveniji, ki ga želi v nadaljnjih letih še izpopolniti. V preteklih letih je bila soavtorica znanstvenih člankov na mednarodnih IRDO konferencah (Družbena odgovornost v osnovnošolskem izobraževanju – 2013, Epigenetika, kako jo razumejo osnovnošolci) – 2014), leta 2015 pa je bila samostojna avtorica znanstvenega članka Poslovne in življenjske strategije mladih gimnazijcev.

 

Nomi Hrast from Maribor has always been a girl with many interests. Currently she is attending her second year of high school of II. gimnazija Maribor (2014-), before she was attending Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor (2005-2014). In her time of elementary school, she was practising karate and learning German. In April 2014, she became the president of the National Childrens Parliament, where she first met politics and youth participation. She saw a big potential in participation, therefore she became a member of the board at Youth City Council of Maribor and a member of Student Community of Maribor, where they organize different sport, education and entertainment events for students all around Maribor. In October 2015, she became also the Junior Ambassador of UNICEF. She also writes for the school newspaper Borec and the local student newspaper Dijaški Spekter. In school she activly attends the Creative thinking Club, where they learn new methods of creative thinking, and how to use it in practice. With the Creative thinking Club she visited Malta in December 2015, where she met Dr. Edward de Bono and visited the Institute of Creative thinking and Innovation at University of Malta. She also attends many student exchanges, where she meets many different cultures and people. For five years, she writes research assignments in her free time and in last two years, she is focusing on innovation assignments, in which she has innovated a new subject for high schools and a new model of high school education in Slovenia. In the past years she was the author of many scienfitic papers on international IRDO conferences (Social Responsibility in elemantary education – 2013, Epigenetics, how do students understand it -2014), in 2015 she was an independent author of a scientific paper Business and life strategies of young students.