Mark Kogoj

2016

Referenca
Področje dela: Raziskovalna naloga
Prejemnik REFERENCA 2016

Raznolikost strateških kultur držav EU kot izziv prihodnjemu razvoju SZVP

Področje dela: Raziskovalna naloga – Raznolikost strateških kultur držav EU kot izziv prihodnjemu razvoju SZVP