Slo

Senior Mentor je častna funkcija in pripada posameznikom, ki delajo na področju mentoriranja več kot 15 let in so še vedno aktivni na svojem profesionalnem področju. Senior Mentor suportira mlade in mentorje z različnimi praktičnimi nasveti, sodeluje na okroglih mizah, dogodkih. Senior Mentorji so predlagani s strani svojih kolegov ali drugih strokovnih sodelavcev. 

*Mentorji Seniorji ne potrebujejo nobenih usposabljanj. V primeru, da se ţelijo udeleţiti katerega od programov ali so povabljeni kot častni gostje, so za njih programi brezplačni.

Eng

Senior Mentor is an honorable function that belongs to the individuals who work with participants for over 15 years and are still active on the specific field. Senior mentor supports young people and mentors with some practical advice, contribute the roundtables, events. Mentors seniors are proposed by their colleagues to take an honorary position.

 

*Mentor Senior is not required to take additional training. All programs for Mentor Senior are free of charge.