Boštjan Humski

2016

Mentor
Prejemnik priznanja MENTOR 2016

Mentoriranec:

Področje dela:

Boštjan Humski je svoje delovne izkušnje vrsto let pridobival v gospodarstvu, na področju gostinstva, hotelirstva, in sicer na različnih področjih dela, vključno s področjem managementa. V času svojega dela je veliko časa namenil lastnemu izobraževanju in usposabljanju, kar je bila tudi dobra podlaga, da je lahko svoja znanja pogosto predajal ostalim zaposlenim v svojem delovnem okolju. Tako je bil vodja internih izobraževanj o protokolu, osnovah barmanstva, trendih v kulinariki, bil je razvijalec novih produktov v Termah Ptuj, v Thermani d. d., Terme Tuhelj, v Termah Olimia d. d. Bil je vodja organizacije različnih dogodkov … Je soavtor knjige Prisrčno dobrodošli – Gostoljubnost in prisrčnost v turizmu in storitvenih dejavnostih. Ker pa ga že nekaj let spremlja želja po prenašanju znanja na mlade, se je leta 2014 zaposlil na BIC Ljubljana in od tedaj dalje kot pedagog izobražuje študente Višje strokovne šole programa Gostinstvo in turizem o področju strežbe, poslovanja hotelov.  V kratkem času dela v šolstvu je tudi mentor študentom na tekmovanjih nacionalnega in mednarodnega nivoja, v okviru katerih so študenti prejeli številne nagrade. Je tudi član strokovnih komisij na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih s področja gostinstva (GTZ …).


 EN

Boštjan Humski has worked in the field of hospitality and hotel management business for many years, and he has worked and acquired a lot of experience in the field of management. During his time of work in hospitality and hotel management business, he dedicated a lot of time to his professional development and training, which has provided a good basis to share knowledge with other employees in his working environment. He was in charge of internal training in protocol, the basics of bartending, and trends in culinary art. He has developed new products in Terme Ptuj, in Thermana d. d., Terme Tuhelj, and Terme Olimia. He was in charge for organization of different events (in the field of hospitality). He is a co-author of the book A Warm Welcome – Hospitality and Cordiality in a Tourism and Service Industries. Boštjan Humski has had a long-life desire to teach young people, to share his own knowledge with them and in 2014; he started his new career as a teacher. He has been working at BIC Ljubljana since 2014. He is a teacher, at Vocational College of BIC Ljubljana in the programme Hospitality and Tourism. He has been teaching service and hotel management. In his very short time of working in education, he has also been a mentor to students in competitions at national and international levels. His students have received numerous awards. He is also a member of expert committees at national and international competitions in the field of hospitality.