IZOBRAZBA

1985–1990 Transport, Tehnična vojaška akademija kopenske vojske, Zagreb, Hrvaška

1995 Natov tečaj logistike, Hamburg, Nemčija

1997 1. generacija Višjega štabnega tečaja, Poveljniško-štabna šola Slovenske vojske (SV), Poljče, Slovenija

1998 Tečaj o izmenjavi informacij z ZDA na področju logistike, Ljubljana, Slovenija

2005 Tečaj operativnega načrtovanja logistike v Natu, Oberammergau, Nemčija

2000–2007 Podiplomsko izobraževanje o prometni varnosti, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru, Slovenija.

2008 5. generacija Generalštabnega šolanja, Poveljniško-štabna šola SV – Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, Poljče, Slovenija.

DELOVNE IZKUŠNJE

1990–1991 Učitelj in predavatelj prometne varnosti pri Tehničnem šolskem centru kopenskih sil, Zagreb, Hrvaška.

1991–1992 Častnik za podporne enote v Območnem štabu Teritorialne obrambe v Slovenski Bistrici, Slovenija.

1992 Poveljnik učnega voda pehote v 710. učnem centru v Slovenski Bistrici, Slovenija.

1992–1995 Pomočnik za transport in vzdrževanje materiala v 7. pokrajinskem štabu  Teritorialne obrambe (Maribor), Slovenija.

1995–1997 Pomočnik za logistične operacije v 7. pokrajinskem štabu Teritorialne obrambe (Maribor), Slovenija.

1998 Načelnik S4 (logistika) v brigadi Večnacionalnih sil kopenske vojske (Slovenija, Italija, Madžarska). Ustanovitelj in vodja Nacionalnega centra za koordinacijo premikov v Natovi vaji »Cooperative Adventure Exchange 98« (CAE’98); zadolžen za sprejem, namestitev in nadaljnji premik Natove brigade ob prihodu v Republiko Slovenijo (5.000 pripadnikov in 2.500 vozil).

1998–2001 Načelnik Odseka za premike in transport pri Generalštabu SV, Ljubljana, Slovenija. Predstavnik SV v Natovih delovnih skupinah za transport, npr. Svetovalna skupina za premike in transport (Movement and Transport Advisory Group), Delovna skupina za premike in transport (Movement and Transport Working Group) in Načrtovalni odbor za celinski kopenski in vodni prevoz za Evropo (Planning Board for European Inland Surface Transport).

2001–2004 Načelnik Oddelka za logistično načrtovanje in razvoj pri Generalštabu SV v Ljubljani, Sloveniji. Predstavnik delovnih skupin za razvoj vojaške logistike SV in delovnih skupin za vojaško logistiko v Natu – Delovna skupina za logistiko (Logistics Working Group), Srečanja logističnega osebja (Logisticians Staff Meetings) in Natova konferenca višjih logistikov (Senior NATO Logisticians’ Conference).

2004–2005 Načelnik Sektorja vojaške logistike, Generalštab SV – odgovoren za vključevanje SV v Nato na področju vojaške logistike, pretok informacij in vojaško infrastrukturo.

2005–2006 Namestnik načelnika logistike v Poveljstvu EUFOR v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, in poveljnik slovenskega kontingenta v EUFOR.

2006–2009 Namestnik načelnika Sektorja za logistiko v Poveljstvu sil SV, Vrhnika, Slovenija. Odgovoren za logistično načrtovanje, povezano s pripravo enot na napotitev v Natove operacije kriznega odzivanja.

Leta 2007 je napisal magisterij z naslovom »Racionalizacija internih in ekstremnih stroškov upravljanja vozila z metodo načrtovane vožnje« kot del programa o Cestnem transportu Univerze v Mariboru, Slovenija.

Leta 2008 je dokončal 5. generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje v SV. Naslov njegove zaključne naloge je »Uspešnost in učinkovitost upravljanja vojaške logistike«.

2009–2010 Načelnik Sektorja za logistiko Poveljstva sil SV, kjer je vodil načrtovanje logistike za sile SV na operativni ravni.

2010–2012 Poveljnik Poveljstva za podporo (na ravni logistične brigade), ki hkrati predstavlja garnizijo glavnega mesta Ljubljana SV.

2012–2013 Poveljnik Centra za doktrino in razvoj v Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje SV. 2013–2015 Namestnik poveljnika 72. pehotne brigade od junija 2013. Napoten na misijo ISAF od septembra 2013 kot poveljnik nacionalnega kontingenta (NCC/SNR) slovenskih sil v ISAF-u do aprila 2014. 2015–4. maja 2015 je postal poveljnik Centra vojaških šol, član Foruma vojaškega izobraževanja v Srednji Evropi (Central Europe Forum Military Education) in član Konference poveljnikov vojaških izobraževalnih institucij NATO/PfP (Conference of Commandant Professional Military Education).