Polkovniku Francu Kaliču za področje pisnih izdelkov – nalog:

Naslov naloge: Preprečevanje neželenih pojavov vojaškega voditeljstva – Študija primera Slovenske vojske.

Tip naloge: Zaključna naloga na generalštabnem šolanju častnikov Slovenske vojske

Polkovnik Franc Kalič je bil slušatelj 8.generacije generalštabnega šolanja častnikov Slovenske vojske v Poveljniško štabni šoli. Polkovnik Kalič je bil najboljši slušatelj v generaciji. Za uspešen zaključek šolanja je izdelal zaključno nalogo z naslovom Preprečevanje neželenih pojavov vojaškega voditeljstva – Študija primera Slovenska vojska. Zaključna naloga (ZN) predstavlja strokovni prispevek k razvoju razumevanja vojaške veščine ter oblikovanju in razvoju slovenske vojaške misli in stroke.