Zoran Ravbar je izkušen višji častnik Slovenske vojske, ki s svojimi večletnimi izkušnjami na področju opremljanja pripadnikom SV, zagotavlja strokovne predloge za opremljanje vojakov
in ob tem zagotavlja pogoje za uspešno delo pripadnikov SV. Ravbar pa ob svojem delu skrbi za razvoj kadrov, svoje znanje prenaša kot mentor pri podpori usposabljanja v vojaških šolah kakor tudi na delovnem mestu.