Mladen Podvratnik

2019

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2019
Odelo Slovenija d.o.o.

V podjetju Odelo je že 14 leto, opravljal pa je veliko različnih funkcij znotraj logistike ter podjetja. Izpostavimo lahko dve uspešnici – to sta implementacija TPM ter CIP metod v logistiko.
Njegov življenjski moto je “Omnia mea mecum” oz. po angleško “All that is mine I carry with me«.


He has been with Odelo for 14 years, and has held many different functions within logistics and companies. We can single out two bestsellers – the implementation of TPM and CIP methods in logistics.
His life motto is “Omnia mea mecum porto” or in English”All that is mine I carry with me”.