Dr. Božo Dimnik

2019

SENIOR MENTOR
Year receipt of recognition 2019

DRUŠTVO ZA SLOVENSKO-HRVAŠKO PRIJATELJSTVO

Končal je študij medicine. Kljub dokončanem študiju medicine je s tokom življenja ves čas plul v druge smeri. Več let je slovenski prvak v ribiškem mnogoboju in dosega visoke mednarodne uspehe.

Pomembno pa je njegovo povezovalno področje:

  • Junija 1990 je bil med soustanovitelji Svetovnega slovenskega kongresa (v nadaljevanju SSK) v Ljubljani.
  • Ustanovil je prvo Konferenco SSK za Švico. To konferenco je vodil kot predsednik dva mandata.
  • Ustanovil je prvo Konferenco SSK za Švico. To konferenco je vodil kot predsednik dva mandata.
  • Za priznanje Slovenije in Hrvaške je lobiral v Evropi, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji.Preko ribiških, lovskih in gospodarskih zvez posreduje za priznanje obeh držav pri najvišjih funkcionarjih naklonjenih držav (Genscher, Streibl,Stoiber, Van de Brock, De Michelis, Andreotti, Cossiga, papež Janez II. in drugi).
  • Največji uspeh, ki je v veliki meri prispeval k priznanju Slovenije in Hrvaške, pa je bilao rganizacija obiska predsednika Mesiča dne, 14. novembra 1991, v Bonnu. Ta dan se je minister Genscher odločil priznati Slovenijo in Hrvaško.
  • Decembra 1992 je dr. Dimnik s somišljeniki ustanovil DSHP, ki je v zadnjih 20. letih naredilo ogromno za uravnoteženje odnosov med državama..
  • Za posebne zasluge pri mednarodnem priznanju Hrvaške in razvijanju prijateljskih odnosov med državama, je bil Božo Dimnik leta 2002 imenovan za častnega konzula Republike Hrvaške v Sloveniji, kar je še danes. Prejel je tudi visoko odlikovanje RH – red hrvaškega pleterja.