Mr Stojan Petrič

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
President Kolektor Group
Year receipt of recognition 2014

Priznanje REFERENCA podelil : Ekipa Speedy

Stojan Petrič – petnajst let predsednik Skupine Kolektor, največjega svetovnega proizvajalca komutatorjev za elektromotorje. Družba s sedežem v Idriji ima skoraj 2700 zaposlenih v osemnajstih proizvodnih podjetjih v Sloveniji, Nemčiji, Južni Koreji, ZDA, na Kitajskem, v Braziliji, Iranu in Bosni.


Stojan Petrič – for fifteen years the president of the Kolektor Group, the world’s largest manufacturer of commutators for electric motors. The company, based in Idrija, has almost 2,700 employees in eighteen production companies in Slovenia, Germany, South Korea, the USA, China, Brazil, Iran and Bosnia.