Mr Stojan Petrič

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
President Kolektor Group
Year receipt of recognition 2015

Stojan Petrič – petnajst let predsednik Skupine Kolektor, največjega svetovnega proizvajalca
komutatorjev za elektromotorje. Družba s sedežem v Idriji ima skoraj 2700 zaposlenih v osemnajstih
proizvodnih podjetjih v Sloveniji, Nemčiji, Južni Koreji, ZDA, na Kitajskem, v Braziliji, Iranu in Bosni.