Mr Franjo Bobinac – President & CEO Gorenje Group

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2015
President & CEO Gorenje Group

Franjo Bobinac ima mednarodne izkušnje z različnih poslovnih funkcij ter razpolaga s poglobljenim
teoretičnim in praktičnim znanjem.
Je član Skupščine evropskega združenja proizvajalcev bele tehnike CECED, Upravnega odbora pri Gospodarski zbornici Slovenije, Upravnega odbora Poslovne šole Bled – IEDC, Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, Upravnega odbora Raziskovalnega Instituta Jožef Stefan, Sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, in predsednik Rokometne zveze Slovenije. Je podpredsednik Združenja Manager Slovenije, pred tem pa je bil pet let predsednik združenja. Je tudi član Upravnega odbora združenja managerjev jugovzhodne Evrope Summit 100.Občasno predava na mednarodni Poslovni šoli Bled – IEDC in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.Je gostujoči profesor na Mednarodni podiplomski šoli Inštituta Jožef Stefan.Je nosilec odlikovanja vitez nacionalnega reda za zasluge Republike Francije ter prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke v letu 2007 in medalje Janeza Vajkarda Valvasorja za gospodarstvenike, ki jo podeljuje Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana.