Mr Janez Škrabec – President Riko d.d.

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
President Riko d.d.
Year receipt of recognition 2014

1996 – ustanovil podjetje Riko d.o.o., ki je danes preraslo v enega vodilnih inženiring podjetij v Sloveniji z večimi poslovnimi področji, kot so inženiring v industrijski dejavnosti, inženiring v okoljevarstveni panogi in panogi proizvodnje električne energije, gradbeni inženiring ter inženiring iz področja skladiščnih sistemov in logistike. Riko d.o.o. je s svojo poslovno aktivnostjo prisoten na tržiščih Rusije, Belorusije, Ukrajine, Makedonije in države EU. Svoja predstavništva ima v organizirana v Moskvi, Minsku, Kijevu, Skopju,
Londonu in Stockholmu.

Nagrade in priznanja:
Leta 2002 postane Častni konzul Kraljevine Maroko.
Leta 2002 je Riko, d. o. o., dobil priznanje »1. mesto za okoljski izdelek 2002 za Riko hišo«.
Leta 2003 je podjetje Riko prejelo priznanje za poslovno leto 2002 »rating leta«, ki ga je podelila
Bonitetna hiša I, poslovne informacije, d. o. o., skupaj z največjo bonitetno hišo na svetu Dun & Bradstreet.
Leta 2004 je bila Škrabčeva domačija nominirana za naziv Evropski muzej leta 2004.
Leta 2005 Charles Handy v svoji knjigi The New Philanthropists (London, 2006) Janezu Škrabcu zaradi njegovih donatorskih in mecenskih dejanj posveti poglavje in ga tako uvrsti med 23 novih svetovnih filantropistov.


1996 – founded the company Riko d.o.o., which today has grown into one of the leading engineering companies in Slovenia with several business areas, such as engineering in industrial activity, engineering in the environmental protection industry and the power generation industry, construction engineering and engineering in the field of storage systems and logistics . Riko d.o.o. is present with its business activity on the markets of Russia, Belarus, Ukraine, Macedonia and EU countries. It has its representative offices in Moscow, Minsk, Kiev, Skopje,
London and Stockholm.

Awards and recognitions:
In 2002, he became Honorary Consul of the Kingdom of Morocco.
In 2002, Riko, d. o. o., received the award “1. place for environmental product 2002 for the Riko house”.
In 2003, the company Riko received the “Rating of the Year” award for the 2002 business year, awarded by
Bonitetna house I, business information, d. o. o., together with the largest rating house in the world, Dun & Bradstreet.
In 2004, Škrabčev’s homestead was nominated for the title European Museum of the Year 2004.
In 2005, Charles Handy in his book The New Philanthropists (London, 2006) dedicated a chapter to Janez Škrabac because of his donor and patronage actions, thus placing him among 23 new global philanthropists.