Boštjan Ferenčak

Referenca
Praktično delo - Tehnologija dela v poljedelstvu in povrtninarstvu
Prejemnik priznaja 2016

Področje dela:Praktično delo – Tehnologija dela v poljedelstvu in povrtninarstvu