Aljaž Malek

Referenca
Raziskovano delo -Analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode nad 1500m.
Prejemnik REFERENCA 2016

Področje dela:Raziskovano delo -Analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode nad 1500m.

Aljaž Malek je končal študij agronomije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Do sedaj je deloval na različnih področjih preučevanja okolja – od agronomije in gozdarstva do morske biologije.

Trenutno deluje kot prostovoljec v nizozemski nevladni organizaciji Plastic Soup Foundation, kjer preučuje onesnaževanje s plastiko in vpliv plastike na zdravje.

Aljaž Malek holds a degree in agronomy. He has experience in different fields of environmental science – from agronomy and forestry to marine biology. He currently works as an intern at the Dutch NGO Plastic Soup Foundation, where he investigates street littering and the health impacts of plastic.