Turan Hancerli

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Mayor of Avcilar
Year receipt of recognition 2019

Mayor of Avcilar – Istanbul

Turan Hançerli

Župan občine Avcılar
Turan Hançerli se je rodil leta 1975 v Tokatu. Leta 1999 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Istanbulu, leta 2011 pa je magistriral iz gospodarskega prava na Univerzi Bilgi. Je zastopnik za blagovne znamke in patente ter aktivno dela kot odvetnik. Leta 1993 je imel nesrečo, postal je 95-odstotni invalid in uporablja dve protezi. Govori angleško in srednje nemško. Na lokalnih volitvah leta 2014 je bil iz Republikanske ljudske stranke izvoljen za člana občinskega sveta Avcılar. Bil je tudi predsednik pravne komisije, invalidske komisije in komisije za okolje. Na lokalnih volitvah leta 2019 je bil izvoljen za župana mesta Avcılar.


Mayor, Avcılar Municipality
Turan Hançerli was born in 1975 in Tokat. He received his undergraduate degree from Istanbul University, Faculty of Law in 1999 and his Master’s degree in Economic Law from Bilgi University in 2011. He is a trademark and patent attorney and actively works as a lawyer. He had an accident in 1993, became 95% disabled and uses two arm prostheses. He speaks English and intermediate German. In 2014 Local Elections, he was elected as Avcılar Municipality Council Member from the Republican People’s Party. He also served as the Chairman of the Law Commission, Disabled and Environment Commissions. He was elected as the mayor of Avcılar in the 2019 local elections.