Tjaša Vidic

2017

Referenca
Področje dela: Praktično delo
Prejemnica REFERENCE 2017

Področje dela: Praktično delo

Predstavitev prejemnice priznanja:

Tjaša Vidic je v okviru študentskega dela, od marca 2015 do septembra 2016, na Slovenski turistični organizaciji, na Sektorju za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte, opravljala naloge s področja raziskav in analiz. V tem času na Slovenski turistični organizaciji ni bilo kadra za raziskave, zato je opravljala tudi zahtevnejše naloge, med drugim redne analize mesečnih rezultatov o turističnem prometu v Sloveniji, priprava letne publikacije Slovenski turizem v številkah, priprava tržnih profilov, periodičnih analiz podatkov ter objave analiz in podatkovna poslovnih spletnih straneh: www.slovenia.info.

Tjaša Vidic se je izkazala kot izjemo perspektivna, marljiva, učinkovita in kooperativna sodelavka, ki se hitro uči in je tudi samoiniciativna. Sposobna je prevzeti in voditi projekt od začetka do konca, saj je pokazala, da ima odlične organizacijske sposobnosti, hkrati pa ji delo teamu ne predstavlja nikakršnih težav. Pri svojem delu je natančna, vestna in iznajdljiva, zato verjamemo, da bo tudi na svoji poklicni poti predana aktivnostim in delu na projektih, ki ji bodo zaupani. V letošnjem letu je končala podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljana in se zaposlila v turističnem podjetju.