Jernej Munih

2017

Referenca
Področje dela: Prebojna inovativna dejavnost
Prejemnik REFERENCE 2017

Področje dela: Prebojna inovativna dejavnost (kategorija izboljšave izdelkov, polizdelkov in storitev).

Predstavitev prejemnika priznanja:

Jernej Munih je magistriral na ljubljanski Fakulteti za strojništvo, smer Konstruiranje in mehanika. Že vrsto let je štipendist koncerna Kolektor. Pri vsem, česar se loti, ga odlikujejo sistematičnost, inženirski pristop in nadpovprečna samostojnost. Jerneju so najpomembnejše naslednje vrednote: usmerjenost v skupno dobro, zdravje, inovacije in ustvarjalnost. Odkar je Kolektorjev štipendist, spoznava koncern in delovni proces. Prav praktično delo v različnih koncernovih podjetjih mu je omogočilo, da je v lanskem letu podal inovativni predlog za razvoj 3d lepanja in sistematično analizo vpliva toleranc na pretok in učinkovitost delovanja črpalke, za katerega si je prislužil tudi naziv inovator leta na področju prebojne inovativne dejavnosti. Zavzet in zagnan pa ni samo na študijskem in delovnem področju, pač pa tudi v prostem času. V roke namreč rad vzame kamero in na filmski trak ujame najbolj atraktivne situacije reli voznikov.

Jernej Munih completed his master’s degree in Design and Mechanics with the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana. He has been a Kolektor scholarship-holder for several years. Jernej excels in systematic, engineering approach and great independence. The most important values for Jernej are focus on common good, innovations and creativity. Last year, he contributed the idea of developing a 3D grinding and systematically analyzing the impact of tolerance on the pump flow and performance. The purpose of 3D grinding is to improve the fit between the pumping components of the DMC pump. The result is leveling of surfaces that otherwise cause play between the components during the pump operation and consequential leakage from the pressure to the suction part. Through the developed procedure of 2D grinding, we can considerably improve the performance of the above-mentioned pump. With appropriate adjustments, the method is suitable also for a serial process. Jernej is enthusiastic and engaged in his study and job, but also in his free time. He likes taking photographs with his camera, particularly when catching the most attractive situations during rally races