Slaviša Gajić

2017

Referenca
Področje dela: Projektno delo
Prejemnik REFERENCE 2017

Področje dela: Projektno delo – Magnetilno razmagnetilna naprava za stiskalnice v proizvodnji podjetja Magneti Ljubljana d.d.

Predstavitev prejemnika priznanja:

Gajić Slaviša je bil v času študija na Fakulteti za elektrotehniko štipendist v podjetju Magneti Ljubljana d.d.  V tem času je v podjetju opravljal tudi študentsko delo. Trenutno je zaposlen v Magneti Ljubljana d.d. kot vzdrževalec električar v sektorju vzdrževanja. Aktivno sodeluje tudi pri izvajanju projekta energetske učinkovitosti v podjetju.

Gajić Slaviša was an exhibitioner in the company Magneti Ljubljana d.d. during the study at the Faculty of Electrical Engineering. At that time, he also worked as a student. He is currently employed at Magneti Ljubljana d.d. as a maintenance electrician in the maintenance sector. He actively participate in project of energy efficiency in the company.

Opis projekta:

Cilj projekta je, da bi v podjetju postali samostojni na področju magnetilnih naprav in s tem znižali stroške pri izdelavi nove opreme. Naprava sama usmerja trifazno električno napetost iz omrežja v enosmerno električno napetost, s katero napajamo magnetilno tuljavo. Magnetilna tuljava ustvarja magnetno polje, ki jo uporabljamo za sesanje, magnetenje in razmagnetenje prahu na stiskalnici. Usmernik, vgrajen v elektro omaro je sestavljen iz naslednjih sklopov:

  • dovodni del (vhodni filter proti motnjam, ki jih usmernik pošilja nazaj v omrežje, zaščitna stiskala,…)
  • tiristorska močnostni sklop, katere krmilimo s pomočjo elektronike
  • elektronika za upravljanje, regulacijo in zaščito usmerniških ventilov
  • komandna plošča na omari usmernika
  • daljinske komande (signali za pozitivni želeni tok (razmagnetenje), zaustavitev delovanja usmernika ob napaki stiskalnice,…)