Teja Vavtar

Referenca

Referenca
Področje dela: Raziskovalno delo
Prejemnica REFERENCA 2016

Znamčenje prostora na primeru tržne znamke Srce Slovenije

Teja Vavtar je študentka magistrskega programa Komunikologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Ker je marketing njena strast, je leta 2014 je postala članica Študentske sekcije Društva za marketing Slovenije, v kateri sodeluje pri številnih projektih. Diplomirala je leta 2015 iz Komunikologije na temo reprezentacije ženskosti v medijih. Pri predmetu »Upravljanje tržnih znamk«, katerega nosilec je dr. Mihel Kline, je zelo uspešno opravila seminarsko nalogo z naslovom »Znamčenje prostora na primeru tržne znamke Srce Slovenije«, kar bo tudi tema njene magistrske naloge.

 

Teja Vavtar is a student of Master’s programme »Communicology« on Faculty of Social Sciences in Ljubljana. Marketing is her passion and that is the reason that she became a member of Student Section of Marketing Association of Slovenia in 2014, where she participates in various projects. She graduated in 2015 from Communicology on representation of women in media. In the course »Strategic brand management« operated by Mihael Kline, she successfully prepared term paper »Placebranding on example of »Srce Slovenije« brand, which will also be the theme of her Master’s thesis.