Tea Gmeiner

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

.Vivo d.o.o.

Tea Gmeiner je vodja cateringa v podjetju Vivo d.o.o. in mentor prejemniku priznanja Referenca Gregorju Miheliču. Tea Gmeiner v podjetju skrbi za organizacijo prireditvenega cateringa tako na manjših kot tudi obširnejših projektih doma in v tujini. Odgovorna je za pripravo ponudb in usklajevanjz  naročnikom, oblikovanje kreativnih in inovativnih projektov ter logističnega dela same izvedbe cateringa (organiziranje osebja, inventarja, postavitve, izvedbe, zaključevanje projekta). Na projektu svečanih pogostitev z 12.000 obroki je skrbela za prenos znanja na mentoriranca, s katerim sta projekt odlično zaključila. Na mentoriranca je prenesla ustrezno znanje in ga ustrezno usposobila za izvedbo nadaljnjih projektov s podobno vsebino na področju pogostitev prireditvenega cateringa.


Tea Gmeiner is a catering organizer in the company Vivo catering d. o. o. and a mentor of Gregor Mihelič, the recipient of Referenca award. Tea Gmeiner is responsible for the organization of catering events, both small as well as extensive projects at home and abroad. She is responsible for the preparation of offers and coordination with the clients, designing creative and innovative projects, and logistics execution of the catering work itself (organizing staff, inventory, implementation, finalization of projects, etc.). On the project of gala banquets with 12,000 meals she was passing her knowledge to Gregor Mihelič, therefore the project was perfectly carried out. She shared a great knowledge and experience and has successfully qualified Gregor for further projects with similar contents on the field of event catering