Franc Koplan

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

.

Franc Koplan, magister managementa kakovosti, diplomirani inženir fizike in elektrotehnike z več kot tremi desetletji delovnih izkušenj, vodja številnih uspešnih razvojno-raziskovalnih projektov in projektov tehnoloških izboljšav, je bil že doslej delovni mentor številnim praktikantom in diplomantom.

Sodeluje na mednarodnih strokovnih konferencah, njegovi prispevki pa so razvidni iz obsežne bibliografije s področja elektronskih komponent, merilnih sistemov, medicinskih laserskih terapevtskih sistemov in sistemov vodenja ter zagotavljanja kakovosti, vključno z avtomobilsko in železniško industrijo. Trenutno zaključuje doktorski študij managementa delovnih procesov.


 

Franc Koplan. M. Sc. QM, B.Sc. Phys & EE, with more than 30 years of experience, project leader for many successful R&R and technological improvement projects, has already been mentor to severalst udents.

His contribution to international scientific conferences is encompassed in comprehensive bibliography, covering fields of electronic components, automation and measurement systems, medical laser therapeutic systems and management systems, including quality management in automotive and railway industry. He is finishing Ph.D. thesis for the area of working process management.