Boštjan Ploštajner

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES)

Boštjan Ploštajner je višji svetovalec na Mednarodnem inštitutu IFIMES. Ukvarja se z aktualnimi temami povezanim s Slovenijo, Balkanom in sodobnimi mednarodnimi odnosi.


Bostjan Ploštajner is a senior advisor at the International Institute IFIMES. His work is focused on
current topics related to Slovenia, the Balkans and contemporary international relations