Ana Laura Rednak

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

Ana Laura je oseba, ki zna iz ljudi potegniti najboljše. Pri svojem delu je striktna, vendar svojo ekipo vodi po poteh, da pridejo cilja. Ima veliko izkušenj na področju prodaje, vodenja ljudi in financ.

Je odličen mentor mlajši generaciji, ki prihajajo v podjetje. Svoje znanje deli na načine, ki so zanimivi in zelo poučni. Vedno najde čas za sodelavce. Od sodelavcev vedno zahteva da ob problemu vedno pridejo tudi s rešitvijo.


Ana Laura is a person who knows how to get the best out of people. To a co-worker she is strict, but she lead team, that they arrive destination. She has a lot of experience in sales, management of people and finances.

She is a great mentor to the younger generation in the company.She always finds time for employees. From co-workers always requires that the problem always come with a solution.