Tanja Šinkovec Fejfar

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

.

Tanja z dobro voljo in pozitivno energijo sprejema študente in dijake na praksi ali drugem delu, jih usmerja in jim pomaga pri njihovem delu, četudi ni njihova mentorica.

S svojo sproščenostjo jim pomaga, da se prav hitro počutijo domače v našem podjetju med ostalimi sodelavci. Hitro se prilagaja spremembam in nalogam, ne glede na svojo vlogo ali položaj, vedno izpelje vse kar je potrebno za dosego zastavljenih nalog. S svojim čutom za bližnje zna prisluhniti tudi sodelavcem in jim pomaga rešiti probleme.


Tanja accepts students and pupils on practice with positive energy , guide and help them at their work, even if she is not their mentor. With her spontaneity she helps them to feel comfortable very quickly in our company. Changes and new duties are accepted without any problems. Regardless of her role or position she always carry out all what is necessary to achieve the aim. With her sense for people she always listens to coleagues and help them.