Marjan Kavčič

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

Domel

Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Sem v devetnajstem letu svoje aktivne poklicne kariere.

Že od začetka sem zaposlen v podjetju Domel na področju razvoja. Prvo leto sem delal v preskusnem laboratoriju, kjer sem se dobro spoznal z postopki preskušanja. Hkrati sem imel odlično priložnost podrobno spoznati posamezne izdelke, ki se proizvajajo v podjetju. Potem sem se pričel ukvarjati z konstruiranjem izdelkov. Najprej sem bil vključen razvojni proces nove družine sesalnih enot, po štirih letih pa sem se priključil razvojni ekipi, ki je zadolžena za razvoj EC puhal namenjenih za industrijsko uporabo.

Trenutno sem odgovoren za razvoj in konstrukcijo teh izdelkov, poleg tega pa še za tehnologijo montaže v poslovni enoti ECS, kjer se ta puhala izdelujejo. Gre za malo oziroma srednje serijski proizvodnjo. V tem času sem se specializiral na področju CAD (računalniško podprtega konstruiranja) za programsko opremo Creo. Ukvarjal sem se tudi z numeričnimi simulacijami ter s PLM sistemi. Vključen sem bil v kar nekaj razvojnih projektov, ki so bili večinoma uspešno zaključeni in se izdelki dobro trţijo. Predvsem v zadnjem času aktivno sodelujem pri iskanju novih kupcev in novih poslovnih priložnosti. Veliko sem v neposrednih stikih z našimi kupci in naročniki z namenom usklajevanja tehničnih podrobnosti, tako pri obstoječih izdelkih kot tudi pri definiranju novih projektov. Vsako leto sem prisoten na več sejemskih prireditvah iz našega področja, kjer predvsem spremljamo razmere na trgu ter iščemo nove priložnosti. Ker sem odgovoren tudi za tehnologijo, sem vključen tudi v razvoj tehnologij in procesov montaže ter sodelujem pri izbiri, nabavi in testiranju ustrezne tehnološke opreme.

V naši sredini vedno radi pozdravimo nove praktikante in jim damo ustrezne naloge ter jih pri tem podpiramo.Na tak način jim omogočimo praktično nadgradnjo študija ter jih soočimo s konkretnim izzivom.


I graduated on Faculty of mechanical Engineering, University in Ljubljana as Bachelor of science in mechanical engineering.

I’ve been working for 18 years. Since the beginning of my professional careers I’ve been working in the company Domel. In the first year I worked in Testing laboratory where I had a good chance to realize testing methods of electro motors. At the same I had been learned about different product which are developed and manufactured in the company Domel. After one year I had started with designing products – electro motors. First I had been involved in developing process of brush vacuum cleaner motors intended for domestic appliances. I was responsible for design of a new product family. In 2002 I have joined to ECS division where industrial blowers driven by EC technology are developed and produced. Currently I am responsible for the development and design of these products which are used in industrial applications. At the same time I cover assembling technology in our production. During my previous career I specialized for CAD on the Creo software. Besides I used to perform numerical simulations and implementation of PLM system. I was involved in many development projects. For some of them I assumed the role of project leader. Majority of them have been successfully finished what means that developed products are well positioned on the market. Last few years I am active also in obtaining new customers and new business opportunities. Very often I am in contact with our customers regarding technical details of serial products as well as coordinating requirements for new projects. Each year I participate on some trade fairs looking for new opportunities and observing situation on the market. As responsible for technology I am in charge also for developing assembly processes and settling appropriate production equipment for middle series production