prof. dr Zdenka Gojković

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Oncologist
Year receipt of recognition 2019

Njena področja so rak dojke, melanom in rak jajčnikov … Je vodja oddelka za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra Republike Srbske. Je Profesorica in vodja katedre za onkologijo in radioterapijo. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, pa tudi knjig. Bila je raziskovalka predsodkov v številnih mednarodnih multicentričnih kliničnih študijah. Bila je poslanka v devetem zboru državnega zbora in trenutno delegira pri Svetu ljudi Republike Srbske.


I am a doctor-medical oncologyst. My area of interest is breast cancer, melanoma and ovarian cancer… I am Head of Oncology Department in University Clinical Centre of Republic of Srpska.
Proffesor and chief of catedra for Oncology and radiotherapy. I am the author of numerous scientific and professional papers as well as books. I was a pricipal investigator in numerous international multicentric clinical studies. I was a Member of the Ninth Assembly of the National Assembly and currently a delegate to the Council of Peoples of the Republic of Srpska.