Andrej Horvat

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
INTERNATIONAL EXECUTIVE MANAGER
Year receipt of recognition 2019

INTERNATIONAL EXECUTIVE MANAGER

Vedno sem bil zelo tesno vpet v operativno delo vseh podjetij, v katerih sem delal. To velja za vse sektorje poslovanja, od vseh vidikov prodajnih vprašanj, ki so bila vedno moja glavna pozornost in naloga, do marketinga, organizacijskih vprašanj, financ in računovodstva, človeških virov, logistike, nabave, organizacije dogodkov, team buildinga, izobraževanja, IT načrtovanja. itd.!
To vključuje tudi pogajanja in tesno sodelovanje z dobavitelji, ki so v rangu največjih svetovnih multinacionalk, pogajanja in sodelovanje s kupci, ki so (v našem B2B delu poslovanja) vsa največja maloprodajna podjetja v Sloveniji, priprava in izvajanje prodajnih in trženjskih strategij in projektov ali vodenje in sodelovanje s prodajnimi direktorji in vodji prodaje v direktni prodajni mreži. Zato sem zelo dober in zelo izkušen v operativnem vsakodnevnem delu v širokem naboru operacij, kot tudi v procesih strateškega, poslovnega in proračunskega načrtovanja podjetja.


I have always been very closely involved in the operational work of all the companies in which I have worked. This applies to all sectors of business, from all aspects of sales issues which were always my prime focus and task, to marketing, organizational issues, finances and accounting, human resources, logistics, purchasing, event organization, team building, education , IT planning etc.!
This includes also things like negotiating and close cooperation with suppliers, who have been in the range of the world’s largest multinational companies, negotiations and cooperation with customers who are (in our B2B part of the business) all largest retail companies in Slovenia, preparing and executing sales and marketing strategies and projects or leadership and cooperation with sales directors and sales managers in direct sales network. Therefore, I am very good and very experienced in operational daily work in wide rand of operations, as well as the in the strategic, business and budget planning processes of the company.