Andrej Horvat

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
INTERNATIONAL EXECUTIVE MANAGER
Year receipt of recognition 2019

INTERNATIONAL EXECUTIVE MANAGER

Vedno sem bil zelo tesno vpet v operativno delo vseh podjetij, v katerih sem delal. To velja za vse sektorje poslovanja, od vseh vidikov prodajnih vprašanj, ki so bila vedno moja glavna pozornost in naloga, do marketinga, organizacijskih vprašanj, financ in računovodstva, človeških virov, logistike, nabave, organizacije dogodkov, team buildinga, izobraževanja, IT načrtovanja. itd.!
To vključuje tudi pogajanja in tesno sodelovanje z dobavitelji, ki so v rangu največjih svetovnih multinacionalk, pogajanja in sodelovanje s kupci, ki so (v našem B2B delu poslovanja) vsa največja maloprodajna podjetja v Sloveniji, priprava in izvajanje prodajnih in trženjskih strategij in projektov ali vodenje in sodelovanje s prodajnimi direktorji in vodji prodaje v direktni prodajni mreži. Zato sem zelo dober in zelo izkušen v operativnem vsakodnevnem delu v širokem naboru operacij, kot tudi v procesih strateškega, poslovnega in proračunskega načrtovanja podjetja.

Diplomiral je na fakulteti za elektrotehniko, vendar ni nikoli deloval v svojem poklicu, ker ga je profesionalna pot takoj vodila v poslovne vode. Vso poslovno kariero je v domačem in v mednarodnem okolju reševal takšne in drugačne kompleksne probleme v multinacionalki Zepter International s sedežem v Švici, v kateri dela praktično od pričetka njene širitve na mednarodne trge.

Kot začetnik je sodeloval pri postavljanju in vzpostavljanju vseh segmentov podjetja v Sloveniji po njegovi ustanovitvi, pri čemer je sodeloval pri oblikovanju mnogih procesov, ki so se prenašali tudi v druga sestrska podjetja, ki so se za tem ustanavljala po vsej Evropi.

Kot internacionalni izvršni direktor je vodil uspešne kompleksne sanacije podjetij na Hrvaškem, v Bosni in na Madžarskem. Vse sanacije so obsegala področje racionalizacijo in popolne reorganizacijepo djetij in stabilizacije prodajnih rezultatov.
Vodil, treniral, usmerjal in kontroliral je lokalno ekipo mladih managerjev na Madžarskem, da se je usposobila za samostojno vodenje podjetja. Sedaj to nalogo opravlja v Bolgariji. Za največje svetovno prehrambno podjetje Nestle je organiziral, vzpostavil in vodil partnersko podjetje z vsem kar je za takšen posel potrebno – v Sloveniji je torej v celoti opravljal vse posle
prodaje, prodajnega marketinga, uvajanja novih izdelkov in programov, logistike in distribucije skoraj 20 let.
Za svoje delo je prejel celo vrsto priznanj multinacionalke Zepter, kot top manager podjetja, za vrhunske managerske dosežke, za posebne dosežke, za nadpovprečne rezultate.


I have always been very closely involved in the operational work of all the companies in which I have worked. This applies to all sectors of business, from all aspects of sales issues which were always my prime focus and task, to marketing, organizational issues, finances and accounting, human resources, logistics, purchasing, event organization, team building, education , IT planning etc.!
This includes also things like negotiating and close cooperation with suppliers, who have been in the range of the world’s largest multinational companies, negotiations and cooperation with customers who are (in our B2B part of the business) all largest retail companies in Slovenia, preparing and executing sales and marketing strategies and projects or leadership and cooperation with sales directors and sales managers in direct sales network. Therefore, I am very good and very experienced in operational daily work in wide rand of operations, as well as the in the strategic, business and budget planning processes of the company.