prof. dr. Vujica Lazović

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Ambassador of Montenegro to Slovenia
Year receipt of recognition 2019

Ambassador of Montenegro to Slovenia

Prof. dr. Vujica Lazović je profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Črni gori na predmetih Ekonomija informatike, Ekonomska filozofija in Oblikovanje informacijskih sistemov. Bil je dekan (2000-2006) in vodja doktorskega študija na tej fakulteti (2007-2012), podpredsednik črnogorske vlade za ekonomsko politiko in finančni sistem (2006-2016) ter minister za informacije in telekomunikacije ter nacionalno domeno ccTLD. Manager .me (2009-2016). Prejel je nagrado Dunajskega gospodarskega foruma in Evrazijskega gospodarskega vrha. Zdaj je veleposlanik Črne gore v Republiki Sloveniji.


Prof. Dr. Vujica Lazović is a professor at the Faculty of Economics of the University of Montenegro on the subjects of Informatics Economics, Economics Philosophy and Design of Information Systems. He was Dean (2000-2006) and Head of Doctoral Studies at this Faculty (2007-2012), Vice Prime Minister of Montenegro for Economic Policy and Financial System (2006-2016), as well as Information and Telecommunication Minister and ccTLD National Domain Manager .me (2009-2016). He was awarded the Vienna Economic Forum Award and the Eurasian Economic Summit. Now he is Ambassador of Montenegro to the Republic of Slovenia.