Nastja Modec

2017

Referenca
Področje dela: praktično delo
Prejemnica REFERENCE 2017

Področje dela: praktično delo

 

Predstavitev prejemnice priznanja:

Nastja Modec je študentka magistrskega študija na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Na Združenju Manager dela od marca 2016 in je izjemno spretna, odgovorna in vestna pri opravljanju svojih nalog ter ogromno pripomore pri uspehih projektov in združenja kot takega.

Nastja opravlja administrativna dela povezana z upravljanjem pisarne Združenja Manager, in sicer z glavnim poudarkom aktivnosti na: financah (izdajanje računov, obračun potnih stroškov …), vodenjem pisarne (prevzem telefonskih klicev, priprava gradiv za sestanke …), izdajanjem revije MQ (zbiranje gradiv), vsebinsko pa je največ pripomore pri organizaciji dogodkov in evidenci članstva.

Nastja je na Združenje Manager prišla z izkušnjami na področju trženja, prodaje, organizacije in administrativnega dela, ki jih je pridobivala v času študija preko različnih študentskih del, kar je nedvomno doprineslo k njeni hitrosti, iznajdljivosti in spretnosti pri opravljanju zadolžitev.

Nastja Modec is a student of master studies at the Faculty of Administration in University of Ljubljana. She works at Managers’ Association of Slovenia (MAS) since March 2016, and is extremely skilful and reliable at carrying out her work tasks. Nastja performs administrative work related to finance, office management tasks, prepares articles for MQ Magazine and helps with the organization of the events and other related tasks.

Nastja came to MAS with experiences in the field of sales, organization and administration, which she acquired during different student jobs, which has undoubtedly contributed to her speed and performance skills.