Gašper Lovrec

2017

Referenca
Področje dela: praktično delo
Prejemnik REFERENCE 2017

Področje dela: praktično delo – Video GFML goes green (1.mestio na tekmovanju AETEFL tekmovanju), aktivno sodelovanje v gledališki skupini in sodelovanje na državnih gledaliških nastopih

Predstavitev prejemnika priznanja:

Dijak Gašper Lovrec obiskuje 4. Letnik programa gimnazije. V letu 2014715 je osvojil 1.mesto na državnem tekmovanju iz angleščine, prav tako je osvojil 1.mesto na mednarodnem AETEFL tekmovanju z video posnetkom GFML goes green. Aktivno deluje v šolski gledališki skupini, s katero so v letu 2016 nastopali na državnih Vizijah, prav tako so se uvrstili na državno tekmovanje lutkovnih predstav. Gašper je aktiven tudi širše na kulturno umetniškem področju. V šoli sodeluje na vseh proslavah in dejavnostih, na performansu ter pri novinarskem krožku; bodisi s svojo glasbeno skupino ali z gledališko šolo. Uspešen je tudi v gledališki skupini KUD Štefana Kovača v Murski Soboti.

Gašper Lovrec, is a student in the final year of College. In 2014/2015 he won 1st prize in the national English language competition and the international AETEFL competition with video GFML goes green. Gašper is actively involved in school theater group. They performed at the festival Vizija and at the national puppet theater competition. He regularly participates in different celebration and activities at school, at performances either with his music band or with school theatre group. He successfully acts in theater group KUD Štefan Kovač in Murska Sobota.