Ms Zdenka Kahne,soc. del., international diplomant

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
CIDESCO Innovator, founder and owner of Cosmetic house Kahne
Founder and owner of Cosmetic house Kahne
Year receipt of recognition 2014

Zdenka Kahne, lastnica in direktorica kozmetike Kahne, lastnica in direktorica kozmetike Kahne foto Zdenka Kahne, mednarodna diplomantka CIDESCO . Izdelki Kozmetike Kahne so rezultat lastnega razvoja in sodelovanja z uglednimi tujimi laboratoriji.

Brez kontinuiranega spremljanja tehnologije in zagotavljanja visoke kakovosti se ne bi mogli obdržati v konkurenčnem boju s svetovnimi multinacionalkami. Na področju podlag pred kremami je Kozmetika Kahne med vodilnimi proizvajalci v svetu, saj se podlage za nanos pred kremami (hialuronska kislina, kolagen, aloe vera, morski izvlečki, aminokisline, beljakovine, peptidi, vitamini, liposomi, antioksidanti) zaradi ustrezne kemijske sestave vežejo v celice. Tako so učinki izdelkov vidni in merljivi v izjemno kratkem času.

Izdelki so dermatološko testirani, patentirani in imajo dokazano učinkovitost. Izdelki niso testirani na živalih, prav tako niso testirane na živalih njihove sestavine. Proizvodnja, postopki, sestavine in končni izdelki ustrezajo EU direktivam, ki urejajo področje kozmetike in so podvrženi stalnemu nadzoru.


Zdenka Kahne, owner and director of Kahne cosmetics, owner and director of Kahne cosmetics photo Zdenka Kahne, international graduate of CIDESCO. Kozmetika Kahne products are the result of our own development and cooperation with reputable foreign laboratories.

Without continuous monitoring of technology and ensuring high quality, we would not be able to stay competitive with global multinationals. In the field of foundations before creams, Kozmetika Kahne is one of the leading manufacturers in the world, because the foundations for application before creams (hyaluronic acid, collagen, aloe vera, marine extracts, amino acids, proteins, peptides, vitamins, liposomes, antioxidants) bind due to the appropriate chemical composition into the cells. Thus, the effects of the products are visible and measurable in an extremely short time. The products are dermatologically tested, patented and have proven effectiveness.

The products are not tested on animals, nor are their ingredients tested on animals. Production, procedures, ingredients and finished products comply with EU directives governing the field of cosmetics and are subject to constant control.