Ms Jerneja Kamnikar, Msc.

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Founder and Director of Vivo d.o.o.
Year receipt of recognition 2015

Jerneja Kamnikar je diplomirala na Fakulteti za turistične študije na Univerzi na Primorskem. Je ustanoviteljica podjetja Vivo d. o. o., katerega vodi še danes in je eno izmed vodilnih catering podjetij v Sloveniji. Med številnimi projetki podjetja izstopajo pogostitve za kraljeve družine (Nizozemske, Danske, Velike Britanije) in predstavitve slovenske kulinarike na mednarodnih kongresih. Od leta 1999 je vodila dva mandata F&B sekcije pri turistično gostinski zbornici Slovenije. Je avtorica kolumn v najprepoznavnejših medijih ter člankov na mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. V vseh letih aktivno oblikuje smernice pri razvoju kongresnega turizma in sodeluje pri oblikovanju standardov na tem področju, poleg tega pa kot predavateljica svoje bogato znanje o gostinstvu in turizmu že vrsto let prenaša na številne srednješolce in višješolce – med drugim tudi vsem študentom gostinstva in turizma BIC Ljubljana, VSŠ.