Mr Marko Drobnič

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
President of Talum d.d.
Year receipt of recognition 2015

Mr Marko Drobnič – President of Talum d.d.

Rodil se je 17. 10. 1974 na Ptuju. Po končani gimnaziji na Ptuju je nadaljeval študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Diplomiral je leta 1998 in dobil naziv univerzitetni diplomirani kemik. Za svoje raziskovalno diplomsko delo je leta 1998 prejel Krkino nagrado.

V družbi Talum se je zaposlil leta 1999. V času zaposlitve v družbi se je vpisal na magistrski študijski program tehniškega varstva okolja na fakulteti za strojništvo v Mariboru. Zaradi narave dela kot vodja projektov v družbi je opravil izpite za vodjo projektov pri slovenskem združenju za projektni managment. Je notranji presojevalec s certifikatom za sisteme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16494 in ISO 17025. Delal je na različnih področjih v okviru družbe. Na začetku se je ukvarjal z implementacijo standarda ISO 14001 v družbi Talum. Od leta 2001 je bil zaposlen v Razvoju kot vodja projektov. Na projektu Modernizacije proizvodnje primarnega aluminija -II. faza je bil odgovoren za realizacijo štirih projektov na področju proizvodnje rondelic in livarskih zlitin. Vodil je projekt prenove Upravne zgradbe Talum in v letih 2005-2007 projekt Pretaljevanje odpadnega aluminija s katerim je družba Talum začela z aktivnim preoblikovanjem svojih proizvodnih procesov v smeri uporabe in predelave odpadnega aluminija. V letih 2008 in 2009 je aktivno sodeloval pri razvojnih projektih družbe na področju obnovljivih virov energije. Odgovoren je bil za izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso za potrebe ogrevanja rastlinjakov v odvisni družbi Revital in za izgradnjo takrat največje fotovoltaične elektrarne na opuščeni deponiji rdečega blata v Kidričevem.

V letu 2009 je postal pomočnik predsednika Uprave in hkrati odgovoren za korporativno reorganizacijo družbe Talum v koncernsko obliko povezanih družb, ki je uspešno zaživela s 1. 1. 2011.

V letu 2004 je bil s strani Sveta delavcev Talum kot predstavnik zaposlenih imenovan v nadzorni svet družbe Talum. Mandat je zaključil v letu 2011. Aprila leta 2011 je postal predsednik Uprave Taluma. V začetku leta 2011 je postal član upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice, od junija 2011 pa je tudi njegov podpredsednik. Od leta 2011 je član Združenja Manager Slovenije, oktobra 2013 je postal predsednik Manager kluba Ptuj. V novembru 2013 je postal podpredsednik Območnega razvojnega sveta Spodnje Podravje, od decembra 2013 pa je član Razvojnega sveta regije Podravje. V septembru 2014 je postal predsednik uprave Ustanove V OBJEMU SKUPNOSTI KIDRIČEVO.

Je aktiven športnik saj že od mladih tekmovalnih let v roko rad prime teniški lopar, v zadnjem času pa tudi bovling kroglo. V prostem času, ki mu ostaja, pa se z življenjsko spremljevalko najraje posveča družni.