Mr Haimo Primas

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
General director for Slovenia and Croatia Lafarge d.o.o.
Year receipt of recognition 2014

Haimo Primas se je po zaključku študija ekonomije v Gradcu zaposlil kot revizor. Svojo poklicno pot v Lafargeu je začel leta 2003 v avstrijski cementarni Retznei kot kontrolor. V letu 2008 je prevzel vodenje nabavne službe v Avstriji, čez dve leti pa, kot že rečeno, postal finančni direktor trboveljske cementarne; nazadnje je zasedal mesto vodje nabave za Lafarge CE (Srednja Evropa) in Avstrijo.


After completing his studies in economics, Haimo Primas got a job as an auditor in Graz. He started his career at Lafarge in 2003 at the Austrian cement plant Retznei as a controller. In 2008, he took over the management of the purchasing department in Austria, and two years later, as already mentioned, he became the financial director of the Trbovel cement plant; most recently, he held the position of Head of Procurement for Lafarge CE (Central Europe) and Austria.