Mojca Štepic

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

Mojca Štepic je z aktivnim poslovnim delovanjem v svetovalnem podjetju Vibacom in Razvojnem centru Srca Slovenije pridobila izkušnje iz vodenja projektov, oblikovanja strategij, izvajanja delavnic in predavanj, predvsem na področjih kadrovskega razvoja, razvoja poslovnih procesov ter vzpostavljanja inovacijskih infrastruktur.

Na osnovi vodenja, strateškega, taktičnega in operativnega izvajanja projektov je bila kot soavtorica večkrat nagrajena s strani GZS. Je diplomirana ekonomistka, ki trenutno opravlja program specializacije na področju mednarodnega poslovanja. Po naravi je organizator, po naravnih talentih mediator, odlikuje pa jo občutek za natančnost in sistematičnost.

 


Active working in a consulting company Vibacom and Development Centre of the Heart of Slovenia gave Mojca Štepic invaluable experience in project management, strategy designing, implementing workshops and lectures, predominantly in the fields of personnel development, business processes and establishing innovative infrastructures.

She was awarded by the GZS several times as a co-author for strategic, tactical and operational implementation and leadership of the projects. She holds abachelor’ s degree in Economics, and is currently specialising in the field of International Business. Mojca is a coordinator and mediator by nature with a strong sense of order and accuracy.