Jana Plavec

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

Center za socialno delo

Jana Plavec je diplomirana socialna delavka. Ima opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in dolgoletne izkušnje pri delu s posamezniki, skupinami in druţinami. Zaposlena je na Centru za socialno delo, aktivno sodeluje tudi v okviru Mladinskega centra Prlekije-PC NVO.


Jana Plavec is social worker. She have professional examination of social protection and experiences
about working with individuals, groups and families. She works at Center for social work, she is active
also in Mladinski center Prlekije (Prlekija Youth Center) for a long years