Mojca Randl

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Founder and president of the General Assembly of Formitas Group
Year receipt of recognition 2019

Founder and president of the General Assembly of Formitas Group

Mojci Randl se po krvi pretaka oglaševanje. Svojo samostojno pot po morjih marketinga in oglaševanja je pričela takoj, ko je nekdanji sistem omogočil “privatno inciativo&”. Leta 1988 je
ustanovila agencijo Formitas – takrat v danes popolnoma arhaični obliki Trajne delovne skupnosti samostojnih kulturnih delavcev. Danes je predsednica Formitas Skupine, ki jo sestavljajo Formitas BBDO, Direct Media, Brand Business School. Agencija Formitas pod njenim vodstvom letos praznuje svoj 30-ti rojstni dan.
Vizionarstvo, liderstvo, dolgoročnost in timsko delo so bili ves čas temelji njenega razmišljanja in delovanja. Pod njenim vodenjem so nastala nekatera dela, ki so zaznamovala čas, nekatera so ostala in obstala desetletja dolgo. Njen izjemen občutek za vodenje agencije in njena močna čustvena vključenost v projekte je njeni agenciji dala enega prvih Cannskih finalistov iz Slovenije (Dvorni preizkuševalec, 1994), celostno grafično podobo korporacije Petrol in njenih bencinskih servisov (1993; redesign 2004), Electroluxov Rock Otočec (2006; prva slovenska kampanja, ki je bila vključena v trendwatching.com kot primer, ki soustvarja svetovne trende), Fructalove Frutabele “za pojest”, ki so bile nagrajene v kategoriji inovativnih rešitev na Outstandingu in nenazadnje projekt Štartaj, Slovenija!, ki premika meje sodobnih komunikacij in postavlja sodelovanje med naročnikom in agencijo v nove okvire.
Mojca je bila prva direktorica festivala Zlati boben, ki ga je vodila leta 1993 in 1994. Na Mojčinem zeljniku je zrasla ideja o prvem medijskem poolu v Sloveniji (Media Pool, 1997), bila je močan člen ekipe, ki je zgradila in vodila Sempl (1998 – 2007) in z ekipo Formitasa tudi skrbela za njegovo inovativno podobo. Sodelovala je pri iniciativah za formiranje SOZ-a in kasneje njegovega Častnega razsodišča.
Mojčin pečat v slovenskem oglaševalskem prostoru je preprosto neizbrisljiv.


Mojca Randl started her independent career in marketing and advertising in 1988 and has developed the Formitas group with her colleagues: Formitas BBDO, AMKomunikacije and Brand Business School. The foundations of her thinking and action are visioning, leadership, long-termism and teamwork. Her feeling for managing the agency and her emotional involvement in the projects gave her agency one of the first Cannes finalists from Slovenia, the integrated graphic image of the Petrol corporation and its service stations, Electrolux’s Rock Otočec, Fructal’s Frutabele ‘za pojest’ and last but not least the Start, Slovenia project!

She was the first director of the Golden Drum Festival (1993 and 1994). The idea of the first media pool in Slovenia (Media Pool, 1997) grew in her garden. She was a strong member of the team that built and managed Sempl (1998 – 2007). She participated in the initiatives for the formation of the SOZ and later its Court of Honor.