Miha Klavžar

Prejemnik Referenca 2015

Področje pisnih izdelkov
Izdelava magistrske naloge in sodelovanje na projektu.
Mentor

Miha Klavžar iz Črnega Vrha nad Idrijo je eden od Kolektorjevih štipendistov. Vodstvo koncerna je prepričal s svojo zgodbo izdelave buggyja. Pri Mihi pritegnejo njegova ambicioznost, samoiniciativnost in inovativnost. V Kolektorju se namreč zavedamo, da danes ni več dovolj, da si dober ali boljši, preprosto moraš biti drugačen, neposnemljiv ter stalno razvijati in implementirati nove ideje. Vse to smo pri Mihi Klavžarju takoj prepoznali in tudi dobili potrditev pri njegovem praktičnem delu v podjetju.


Miha Klavžar, resident in Črni Vrh nad Idrijo, is a Kolektor scholarship holder. Kolektor Management was impressed by his story behind the manufacture of the buggy. Miha excels for his ambition, initiative and innovative thinking. Kolektor is constantly looking for features beyond good and better; its objective is to find extraordinary, unique individuals. Miha Klavžar was recognized as such individual and he proved it right through his practical work in the company.