Luka Jazbec

Prejemnik Referenca 2015

Področje pisnih izdelkov
Analiza: »Bosna in Hercegovina: Nemško-britanska pobuda v senci znotraj in medstrankarskih političnih iger«.
Mentor

Luka Jazbec je končal študij na Univerzi Brighton v Veliki Britaniji, smer ekonomija in politika. Podiplomski študij je nadaljeval in končal na Tehnični univerzi na Dunaju ter na Diplomatski akademiji na Dunaju. Ves čas študija je sodeloval z Mednarodnim inštitutom IFIMES. Posebej se je ukvarjal s področjem slovenske lokalne in regionalne samouprave ter raziskovanjem Balkana s poudarkom na Bosni in Hercegovini.


Luka Jazbec completed his studies at Brighton University UK, majoring in economics and politics. He continued and completed his postgraduate studies at the Technical University of Vienna and at the Diplomatic Academy in Vienna. Throughout his studies he cooperated with the International Institute IFIMES. Specifically he was active in the field of Slovenian regional and local self-government, and with research projects connected with the Balkans, focusing on Bosnia and Herzegovina.