Klara Slemenik

Prejemnik Referenca 2015

Področje praktičnega dela
Elektronsko poslovanja EBA (računovodstvo).
Mentor

Klara je prišla v podjetje kot pomoč v računovodskem oddelku. Kaj hitro smo spoznali njeno željo po znanju. Svoje delo želi narediti kar se da najboljše, prav tako pri svojem delu nenehno išče izboljšave. Ko smo se odločili, da vpeljemo elektronsko poslovanje v podjetje, smo vedeli, da je Klara najboljša za to. Prevzela je celotni projekt, prav tako je usposabljala zaposlene, da so elektronsko poslovanje osvojili v najkrajšem času.


Klara came to the company to assist in the accounting department. We have quickly realized her desire for knowledge. She is very fast learner and constantly look for improvements. When we decided to implented electronic commerce in to our company, we know that Klara best of it. She take over the entire project also she trained staff for e- commercial business.