Miha Boltežar

2017

Mentor
Prejemnik priznanja MENTOR 2017

Opis prejemnika priznanja:

Prof. Dr. Miha Boltežar od leta 1999 vodi Labaratorij za dinamiko strojev in konstrukcij (Ladisk) na UL FS. V tem obdobju je bil mentor 20 doktorandom, ki večinoma delajo v veliki slovenski izvozni industriji. V največji meri povezuje originalno znanstveno-raziskovalno delo v lastnem labaratoriju s potrebami omenjene industrije na področju dinamike prožnih struktur, s čimer zagotavlja ustrezne vibroakustične lastnosti izdelkov. Je soavtor prek 100 znanstvenih člankov v indeksiranih revijah, trenutno pa se v njegovem labaratorju usposablja 12 doktorandov. Labaratorij Ladisk na ULES predstavlja osrednjo raziskovalno skupino na omenjenem področju v Sloveniji ter ima kritičo maso ljudi, opreme in izkušenj.

Professor Miha Boltežar has been since 1999 a head of the Laboratory for Dynamics of Machines and Structures at Uni Lj Fac Mech Eng. Within this period he was supervising 20 PhD students, now doctors of science, most of them are now employed in big Slovene export industries. In his lab he is connecting own original scientific work with applied problems of these industries in the field of structural dynamics and thus assuring appropriate vibro-acoustical behaviour of industrial products. He has co-authored over 100 scientific papers in referred journals, and is currently responsible for 12 PhD students. His lab is a central theoretical and applied research group in Slovenia in the field and possesses a critical mass of people, knowledge, and equipment.