Matej Tadina

2017

Mentor
Prejemnik priznanja MENTOR 2017

Opis prejemnika priznanja:

Dr. Matej Tadina je leta 2005 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani s področja vibracij. Nato se je zapolil v družbi Domel d.d. in kot mladi raziskovalec iz gospodarstva nadaljeval podiplomski študij na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2012 doktoral. Tekom podiplomskega študija se je v okviru evropskega projekta SIMVIA« izpopolnjeval na Katoliški univerzi v Leuvnu s področja strukturnega hrupa, kjer je sodeloval s podjetjem LMS. Kot avtor se je udeležil dveh mednarodnih konferenc in objavil izvirni znanstveni članek. V letu 2011 se je prezaposliv v podjetje NELA razvojni center d.o.o., kjer je odgovoren za vibracijska testiranja in meritve ter vertualna vrednotenja.

Dr. Matej Tadina has completed an undergraduate degree at the faculty of Mechanical Engineering in 2005. Then he continued his post-graduate studies as a young researcher from Industry, where he was associated with company Domel. He received his Ph.D. in Bearing Diagnostic at University of Ljubljana. During his Ph.D. study he was exchange student for 6 months within European project SIMVIA2 on the KU Leuven where his research interest was structure born noise. He actively participated at two international conferences and has published original scientific paper. He currently works at the R&D company for Slovenian electro industry-NELA d.o.o., where he is responsible for vibration measurement, vibration testing and numerical simulations.