Janko Slavič

2017

Mentor
Prejemnik priznanja MENTOR 2017

Opis prejemnika priznanja:

Izr.prof.dr. Janko Slavič je doktoriral leta 2005 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, po doktoratu je v okviru Fulbright programa eno leto raziskoval na University of Texas at Austin. Znanstveno raziskovalno je aktiven na področjih dinamike sistema teles, strukturne dinamike, procesiranja signalov in eksperimentalnih metod. S soavtorji je doslej objavil 45 znanstvenih člankov, ki so v zadnjih desetih letih bili citirani več kot 300 krat. Poleg (so-)mentorstva pri številnih diplomskih in magisterskih nalogah, je kot mentor sodeloval pri enem, ter kot so-mentor pri sedmih, zaključenih doktoratih znanosti. Sodeloval je tudi pri več aplikativnih projktih s slovensko in tujo industrijo.

Associate Professor Janko Slavič received his PhD degree in 2005 from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana. With the Fulbright grant he spend one year as a postdoc at the University of Texas at Austin due. He is active in the scientific fields on system dynamics, structural dynamics, signal processing and experimental methods. He has published 45 scientific papers which have been cited for more than 300 times in the last 10 years. In addition to supervising several MSc theses, he also supervised one and was the second supervisor of seven PhD theses. He also participated in several applied projects with Slovenian and foreign industry.