Matjaž Belca je star 34 let in prihaja iz Maribora. Strokovno deluje na področju ekologije s specifičnimi znanji na področju čiščenja odpadnih voda in priprave pitne vode, z večletnimi izkušnjami iz Nemčije. Zaposlen je v podjetju RIKO na delovnemu mestu vodja projektov.


Matjaž Belca is 34 years old and comes from Maribor. He works in the field of environmental protection with specific knowledge on wastewater treatment and drinking water, with several years of experience in Germany. He works in the company RIKO as project manager.