Mateja Kokalj

Praktično delo
Delo v računovodstvu: knjiţenje plačil, reklamacije, svetovanje strankam, vračila plačil.
Mentor

Sem Mateja Kokalj in prihajam iz Gorič. Rojena sem bila 22.6.1988 v Kranju. Obiskovala sem
Osnovno šolo Simona Jenka v Kranju, nato pa sem se vpisala na Ekonomsko gimnazijo Kranj, ki sem
jo uspešno zaključila v letu 2007. Ker mi je bil predmet Ekonomija zelo pri srcu, sem se vpisala na
Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, smer računovodstvo in revizija. Med študijem sem opravljala razna
študentska dela. V času absolventa sem dobila delo v podjetju Don don d.o.o. v administraciji.

Moje delo je obsegalo urejanje in arhiviranje dokumentov, sprejemanje naročil, vpisovanje delovnih ur,
pripravo izpisov o dnevnem prometu, izstavljanje bremepisov, reševanje reklamacij in dela po navodilu
nadrejenih. Čeprav sem to delo rada opravljala, sem se na podlagi prostega delovnega mesta odločila poslati prošnjo v podjetje Elektro gorenjska prodaja d.o.o. za študentsko delo v računovodstvu. Razlog za to odločitev je bil, da je delo ustrezalo moji izobrazbi, prav tako pa je bilo podjetje na dobrem glasu. Za svoj največji dosežek štejem sodelovanje v projektu implementacije novega informacijskega sistema za področje računovodstva in financ. Potrebno je bilo združiti teoretično in praktično znanje, združevati različne poglede in značaje sodelavcev, iskati rešitve iz nemogočih situacij, vse to v okviru ambiciozno postavljenega časovnega okvira.
Po uspešno opravljenem razgovoru sem namreč takoj začela z uvajanjem v saldakontih, v tako imenovanih »črnih ekranih«. Ta sistem je bil precej zahteven in nepregleden. V letu 2013 se je podjetje odločilo za implementacijo novega informacijskega sistema za celotno poslovanje. Uvajanje informacijskega sistema je eden najbolj tveganih in zahtevnih projektov v vsakem podjetju, saj to običajno pomeni prenovo celotnega poslovanja in delovnih procesov, pa tudi razmišljanja in načina dela. Učenje zaposlenih se je izvajalo vzporedno z rednim delom, kar je predstavljalo dodatno obremenitev. Dodelave posameznih rešitev so pomikale časovnico iz meseca v mesec, 1.5.2013 pa smo pričeli s produkcijo. Takrat so se težave pričele. Nedovršenost sistema je dopuščala velike napake, ki so vplivale na nezadovoljstvo strank in posledično tudi na nezadovoljstvo nas, zaposlenih.

V tem obdobju je bilo v podjetju čutiti visoko napetost v zraku in stres med zaposlenimi, vendar pa so se stvari po določenem času le obrnile v pravo smer, zaradi trde volje in odločnosti zaposlenih ter vodij. Če sedaj primerjam stari in novi informacijski sistem, je novi veliko bolj konkurenčen, saj omogoča boljšo komunikacijo med zaposlenimi, ter hitreje zagotovi kakovostne informacije, kar omogoča uspešno odločanje v podjetju. Sedaj ţe dve leti uporabljamo ta informacijski sistem in sem z njim zadovoljna.