Simon Leskovec

Prejemnik Referenca 2015

Področje pisnih izdelkov
Diplomska naloga: »Vpliv zaščitne atmosfere na lastnosti EPŢ ţlinder«.
Mentor